עקרונות

img02

האקדמיה לימין

עקרונות הימין האידיאולוגי

הלכה למעשה

כיצד נראית מדיניות ימנית מלאה ועקבית המכירה בכך שתפקידה הבלעדי של המדינה הוא שמירה על זכויות הפרט?

אינדיבידואליזם

הפרט הוא יחידה העומדת בפני עצמה, במנותק מהקהילה והכלל. לפרט יש זכות לחיים, חירות, ורכוש. לאדם בוגר בחברה חופשית בעלות מלאה על גופו ונפשו. הימין האידאולוגי שולל את הפטרנליזם, קרי התפיסה שבהיבטים שונים של החיים על המדינה לפגוע באוטונומיה של הפרט וביכולתו לקבל החלטות כאדם חופשי. זכויות הפרט אינן מוענקות על ידי הממשלה או על ידי החברה, אלא נובעות מטבעו של האדם. שמירה על זכויות הפרט מחייבת נטל הוכחה מחמיר כאשר מבקשים לשלול או לפגוע בזכויות אלו.

השלכות מעשיות

 • ביטול חוקים האוסרים על "עבירות" ללא קורבן (כגון זנות, סמים והימורים).
 • ביטול "חוק השכרות", שאוסר על מכירת אלכוהול לאחר 11 בלילה.
 • יש לאפשר לחולים סופניים לסיים את חייהם באמצעות המתת חסד.

סדר ספונטני

סדר בחברה מתפתח באופן ספונטאני, מתוך הפעולות של אלפי או מיליוני אנשים אשר מתאמים את פעולותיהם עם אלה של אחרים על מנת להשיג את מטרותיהם. המוסדות החשובים ביותר בחברה האנושית - שפה, חוק, כסף, ושווקים - פותחו באופן ספונטני, ללא שליטה וניהול ריכוזי.

השלכות מעשיות

 • צמצום דראסטי של הרגולציה הריכוזית בכלכלה ובהיבטי החיים השונים.
 • התבססות על מערכת רווחה וולונטרית-קהילתית כבסיס לסולידריות חברתית.
 • ביטול חובת קבלת רשיון כדי לעסוק במקצוע כלשהו.

שלטון החוק

הימין האידאולוגי מאמין כי לפרט זכות לחיות את חייו לפי רצונו כל עוד הוא מכבד את זכויותיהם הדומות של אחרים. שמירה על שלטון החוק פירושו כי אנשים חיים בחברה בעלת חוקים וכללים ברורים ואובייקטיביים, ללא דרישה לציית לפקודות שרירותיות הנאכפות בסלקטיביות. תפקידם היחידי של חוקים וכללים בחברה חופשית הוא להגן על זכויות הפרט וחירותו לחיות את חייו לפי ראות עיניו.

השלכות מעשיות

 • ביטול כל חוקי ההגבלים העסקיים, אשר מהווים כוח שרירותי בידי המדינה.
 • ביטול המאגר הביומטרי בשל הפוטנציאל הרב והמגוון לשימוש לרעה בו על ידי השלטון.
 • התנגדות לאקטיביזם שיפוטי, אשר פוגע בהפרדת הרשויות ומאפשר לשופטים להכריע בנושאים ערכיים שאינם בתחום סמכותם.

שיוריות (סובסידיאריות)

הגבלת כוחה של הממשלה המרכזית ושמירה על חירויות הפרט מחייבות שסמכויותיה יואצלו ליחידה החברתית הקטנה ביותר האפשרית (מדינה←מחוז←עירייה←קהילה←משפחה←פרט).  ביזור הכוח והסמכויות הוא לא רק הכרחי לשימור החירות, אלא גם לקידום האנושות ושגשוגה. ההישגים הכבירים ביותר של המין האנושי הם תוצר של גאונות יחידים, בעוד ששלטון ריכוזי חזק יוצר אקלים חברתי של בינוניות, קונפורמיזם וקיפאון.

השלכות מעשיות

 • קהילות מקומיות תוכלנה לקבוע חוקים, כללים ונורמות בנוגע לאופי חייהם ואופי המרחב הציבורי שלהן.
 • צמצום משמעותי של סמכויותיו ומנגנוניו של משרד החינוך ומעבר לשיטת השוברים, בה בבורים קונים לימודים לילדיהם לפני בחירתם ושיקול דעתם.
 • הפרטת הביטוח הלאומי כך שכל שירותיו יירכשו באופן פרטי על ידי אזרחי המדינה. בדרך זאת כל פרט יוכל למקסם את מצבו מול חברות הביטוח שיתחרו על ליבו.

כלכלה חופשית

כדי לשרוד ולשגשג, אנשים צריכים להיות חופשיים לעסוק בסחר ופעילות כלכלית ללא הגבלות. שווקים חופשיים הם האפיק הכלכלי היחידי של אנשים בני חורין, והם הכרחיים ליצירת עושר ולשפר את מצב האנושות. הימין האידאולוגי גורס כי אנשים יהיו חופשיים ומשגשגים יותר אם ההתערבות הממשלתית בכלכלה תהיה מינימלית.

השלכות מעשיות

 • ביטול הפרוטקציוניזםעבור תעשיות "מקורבות", וכן ביטולם של כל המכסים, מכסות הייבוא, ואיסורי הייבוא.
 • ביטול חובת התקינה על כל מוצר שאין בו נזק לצד שלישי, הסתמכות על תקינה בינלאומית מקובלת כמספקת לשיווק מוצר בארץ, ומתן אפשרות למכוני תקנים פרטיים להעניק אישור עמידה בתקנים.
 • הפרטת החברות הממשלתיות, ביטול מוסד הקביעות ויצירת שוק עבודה גמיש המבוסס על חופש החוזים.

זכות הקניין

הימין האידאולוגי מגן על זכותו של הפרט לשמור על פירות עמלו, רווחיו ועל כל רכוש אחר שהגיע לחזקתו כדין. זאת כנגד התפיסה כי על המדינה לעסוק ב"חלוקה מחדש של העושר". זכות הקניין היא עקרון מפתח בחברה חופשית, מאחר ולא תתכן חירות כאשר הפרט תלוי במדינה לשם סיפוק צרכיו ורצונותיו.

השלכות מעשיות

 • הפחתה דראסטית של נטל המס וקביעת רמת מיסוי אחידה ונמוכה.
 • פירוק רשות מקרקעי ישראל, הפרטת קרקעות המדינה, מסחר בקרקעות בשוק החופשי ללא מגבלות והקלה משמעותית בקבלת היתרי בניה.
 • שלילת ההצעות לפיקוח על תנאי השכרת דירות, אשר מפירות את זכות הקניין של בעלי הדירות ברגל גסה.

חופש הדת והמצפון

חופש דת פירושו זכותו של כל אדם לדבוק בדתו ובאמונתו ולקיים את הטקסים, התפילות והמנהגים המתחייבים מדתו ללא הפרעה; כמו גם להיות חופשי מדת או אמונה בה אינו מחזיק. מימוש הווייתו הרוחנית של האדם היא זכותו הטבעית והמפתח לאושרו, וכי על המדינה להימנע מהפרעה לאדם לדבוק בדתו ובאמונתו.

השלכות מעשיות

 • יש להבטיח את חופש הפולחן של יהודים במתחם הר הבית.
 • ביטול רישום הנישואין על ידי המדינה והסדרתן באמצעות חוזים וטקסים בהם בוחרים בני הזוג.
 • ביטול המונופול הכפוי של הרבנות הראשית לישראל על מערך הכשרות.

חופש המחשבה והביטוי

הימין האידיאולוגי תומך בזכותו של כל פרט להתבטא כרצונו מבלי שיהיה נתון לצנזורה או לפגיעה אחרת. עידן הנאורות הזניק את האנושות לקדמה חסרת תקדים בשל ההתבססות על חשיבה רציונלית ושכל ישר, המחייבים חירות מחשבה וחופש ביטוי מוחלטים. יש להדגיש כי בניגוד לעמדה הרווחת, עקרון זה, שקובע כי אסור למדינה לשלול מאזרחיה את הזכות להתבטא, לא מחייב מתן במה או מימון גורם כזה או אחר המבקש להפיץ מידע כלשהו.

השלכות מעשיות

 • יש להגן בנחישות על חופש הדיבור מפני אויבי החירות ובראשם תנועת הטוטליטריזם האיסלאמי השואפת לשלוט באלימות על השיח הציבורי.
 • שחרור שוק התקשורת מאחיזת המדינה, סגירת גופי התקשורת השייכים למדינה והפסקת מימונם, ביטול הדרישה הממשלתית לרישוי ערוצי טלוויזיה ורדיו, וביטול כל רגולציה מבחינת תוכן.
 • אי התערבות בתכני העיתונים, וכן איסור על התערבות במודל העסקי שלהם (כגון חוק "ישראל היום").

חופש ההתאגדות וההתכנסות

לכל פרט הזכות להתאגד ולהתכנס עם בני אדם אחרים לקידום ענייניהם המשותפים, הבעת דעה או כל עיסוק לא-אלים אחר. בדומה, זכותו של הפרט שלא להתאגד, להתכנס או לבוא בקשר עם אחרים, גם ממניעים מפלים ועל בסיס קריטריונים לא-רלוונטיים.

השלכות מעשיות

 • הכרה בזכות המוחלטת של בעל נכס פרטי לעשות שימוש או למנוע מאחרים שימוש בנכס לפי ראות עיניו.
 • התנגדות לכפייה על אדם להעניק שירותים לאחרים בניגוד לאורחות חייו.
 • ביטול חוק הסכמים קיבוציים אשר כופה על עובדים להצטרף לארגון עובדים "יציג" גם בניגוד לרצונם.

הגנה מפני אלימות

בבסיס התפיסה הימנית-אידאולוגית עומדת חובת השלטון לגונן על אזרחי המדינה מפני אלימות. במילים אחרות: על המדינה מוטלת האחריות לספק ביטחון פנים (באמצעות משטרה ובתי-משפט) וביטחון חוץ (באמצעות צבא), ובכך להגן על גופם ורכושם של תושביה. בתוך כך, מוכרת חשיבות מימוש זכותו של הפרט להגן על עצמו בשעת הצורך מפני פגיעה בחייו, חירותו, גופו או רכושו.

 השלכות מעשיות

 • על המדינה לנטרל לאלתר כל גורם עוין – יחידים, קבוצות או משטרים זרים – אשר תוקפים או מאיימים על אזרחי מדינת ישראל.
 • שלילת התפיסה האלטרואיסטית, לפיה יש להימנע ממתקפות על האויב מחשש לנזק לרכוש ולחיי אזרחי האויב בעקבות פעולות הצבא. במקרים אלה האחריות המוסרית על אבדות נחה בלעדית על כתפי יוזמי האלימות. הקרבת חיילי צה"ל לצורך מניעת פגיעה באזרחי אויב אינה מקור לגאווה, אלא עוול מוסרי. תפיסה מעוותת זו חייבת להיות מוחלפת בהכרעה בלתי-מתפשרת של האויב.
 • הסכמי שלום והפסקת אש אינם מטרה בפני עצמם, אלא אמצעי להבטיח את שלומם ובטחונם של אזרחי מדינת ישראל. על ההנהגה לגבש מדיניות צבאית אשר תשים הכרעה חד משמעית כיעדה המרכזי, תחת מדיניות סבבי המלחמה הבלתי פוסקים, אשר אזרחי המדינה הורגלו אליה.
 • הכרה מלאה בזכות של אזרחים כשירים ושומרי חוק להחזיק ולשאת כלי נשק להגנה עצמית.

שאל את עצמך

האם הפוליטיקאים בהם אתה תומך הם ימנים אידאולוגיים?

האם הפוליטיקאים או הארגונים בהם אתה תומך נאבקים למען יישום משנה ימנית אידאולוגית סדורה?

האם ממשלת הימין המכהנת מורכבת מפוליטיקאים אשר ההגנה על זכויות הפרט מצויה בראש מעייניהם?

למד יותר על תפיסת הימין האידאולוגי בדף הפייסבוק ובאתר האקדמיה לימין

תגובות לכתבה:
הוספת תגובה: