שלי יחימוביץ' נגד הזוגות הצעירים

img02

"גם אם תוכיחו לי שדירה לזוג צעיר תרד ב-20,000 דולר, אני עדיין חושבת שההסתכלות שלנו צריכה להיות לא תמיד דרך העיניים של הצרכן..." את הדה-פקטו לובינג הזה למען מונופול המלט 'נשר' עשתה שלי יחימוביץ בוועדת כספים ב-2007. מפעל המלט 'נשר' הינו מונופול בחסותם של פוליטיקאים כמו שלי וחבריה, המאפשרים לחברת 'נשר' להימנע מתחרות מלט מיובא. תחרות אשר היתה מאפשרת הוזלה מסוימת של מחירי הדיור - אבל זה, כפי שכבר ראינו, לא מותיר רושם עמוק על יחימוביץ. מה שעוד מעניין הוא שפעולותיה של יחימוביץ׳ למען קבוצת אינטרס ועל גבו של הציבור, לא מנעו ממנה מספר שנים לאחר מכן, במחאה החברתית, לצאת כנגד 'מדיניותה הקפיטליסטית' של הממשלה אשר הובילה למשבר הדיור... כמובן, שזאת המדיניות הקפיטליסטית שאשמה - בתחילת שנות האלפיים פורק מנהל מקרקעי ישראל ולמעלה מ-90% מקרקעות המדינה הופרטו. ההגבלות על בנייה לגובה בוטלו, חסמי הכניסה לתחרות בענף התשתיות הוסרו, והרגולציה הארוכה והמייסרת בוועדות לתכנון נחתכה כמעט כליל... אה סליחה, כל זה לא קרה. המדינה באמצעות מנהל מקרקעי ישראל ממשיכים לשלוט ברוב המוחלט של קרקעות המדינה, עדיין ישנן הגבלות על בנייה לגובה (ובכך מונעים הגדלה קריטית של היצע הדיור) ועדיין ישנה רגולציית חלם על כל בניה.

תגובות לכתבה:
ProFunding
04.04.2019 (00:37:32)
Hi, letting you know that http://ProFunding.org can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://ProFunding.org Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://ProFunding.org Have a great day, The Pro Funding Team unsubscribe/remove - http://ProFunding.org/r.php?url=right-academy.com&id=e147rs
GetaBusinessLoan365
09.04.2019 (16:50:32)
Hi, letting you know that http://GetaBusinessLoan365.com can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://GetaBusinessLoan365.com Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://GetaBusinessLoan365.com Have a great day, The Get a Business Loan 365 Team unsubscribe/remove - http://GetaBusinessLoan365.com/r.php?url=right-academy.com&id=e146
GetMyBusinessFunded
20.04.2019 (08:30:01)
Hi, letting you know that http://Get-My-Business-Funded.com can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://Get-My-Business-Funded.com Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://Get-My-Business-Funded.com Have a great day, The Get My Business Funded Team unsubscribe/remove - http://Get-My-Business-Funded.com/r.php?url=right-academy.com&id=e151
BusinessCapitalAdvisors
10.05.2019 (15:46:36)
Hi, letting you know that http://Business-Capital-Advisors.com can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://Business-Capital-Advisors.com Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://Business-Capital-Advisors.com Have a great day, The Business Capital Advisors Team unsubscribe/remove - http://business-capital-advisors.com/r.php?url=right-academy.com&id=e153
Ultimate
13.05.2019 (09:59:33)
Hi, would you like more business leads at a lower cost? Currently http://Get-More-Leads-Now.com is offering our popular unlimited lead generation software package - at a reduced price for a limited time. Download and install now to be building databases of leads in minutes: http://Get-More-Leads-Now.com The Ultimate Lead Generation Pack works by automatically visting yellow page directories and building a database according to your search terms. Other software in the pack then finds emails, phone numbers, and other details for that database. The results can be used for email, cold-calling, direct mail, or to sell immediately - priced per lead. Runs on Windows, Mac, and Linux with multiple job and VPN/proxy support. Similar software retails for over 0 with less features. This pack is only available on sale as a short promotional offer, please download now if at all interested. Click Here: http://Get-More-Leads-Now.com Have a Great Day, The Ultimate Lead Generation Pack Team unsubscribe/remove Here: http://get-more-leads-now.com/r.php?url=right-academy.com&id=ulg11
Ultimate
14.05.2019 (13:48:42)
Hi, would you like more business leads at a lower cost? Currently http://Get-More-Leads-Now.com is offering our popular unlimited lead generation software package - at a reduced price for a limited time. Download and install now to be building databases of leads in minutes: http://Get-More-Leads-Now.com The Ultimate Lead Generation Pack works by automatically visting yellow page directories and building a database according to your search terms. Other software in the pack then finds emails, phone numbers, and other details for that database. The results can be used for email, cold-calling, direct mail, or to sell immediately - priced per lead. Runs on Windows, Mac, and Linux with multiple job and VPN/proxy support. Similar software retails for over 0 with less features. This pack is only available on sale as a short promotional offer, please download now if at all interested. Click Here: http://Get-More-Leads-Now.com Have a Great Day, The Ultimate Lead Generation Pack Team unsubscribe/remove Here: http://get-more-leads-now.com/r.php?url=right-academy.com&id=ulg11
Ultimate
20.05.2019 (18:50:57)
Hi, would you like more business leads at a lower cost? Currently http://Get-More-Leads-Now.com is offering our popular unlimited lead generation software package - at a reduced price for a limited time. Download and install now to be building databases of leads in minutes: http://Get-More-Leads-Now.com The Ultimate Lead Generation Pack works by automatically visting yellow page directories and building a database according to your search terms. Other software in the pack then finds emails, phone numbers, and other details for that database. The results can be used for email, cold-calling, direct mail, or to sell immediately - priced per lead. Runs on Windows, Mac, and Linux with multiple job and VPN/proxy support. Similar software retails for over 0 with less features. This pack is only available on sale as a short promotional offer, please download now if at all interested. Click Here: http://Get-More-Leads-Now.com Have a Great Day, The Ultimate Lead Generation Pack Team unsubscribe/remove Here: http://get-more-leads-now.com/r.php?url=right-academy.com&id=ulg12
Ultimate
27.05.2019 (00:32:41)
Hi, would you like more business leads at a lower cost? Currently http://Get-More-Leads-Now.com is offering our popular unlimited lead generation software package - at a reduced price for a limited time. Download and install now to be building databases of leads in minutes: http://Get-More-Leads-Now.com The Ultimate Lead Generation Pack works by automatically visting yellow page directories and building a database according to your search terms. Other software in the pack then finds emails, phone numbers, and other details for that database. The results can be used for email, cold-calling, direct mail, or to sell immediately - priced per lead. Runs on Windows, Mac, and Linux with multiple job and VPN/proxy support. Similar software retails for over 0 with less features. This pack is only available on sale as a short promotional offer, please download now if at all interested. Click Here: http://Get-More-Leads-Now.com Have a Great Day, The Ultimate Lead Generation Pack Team unsubscribe/remove Here: http://get-more-leads-now.com/r.php?url=right-academy.com&id=ulg13
הוספת תגובה: