אלון לי גרין חולם על לקחת מאנשים את רכושם

img02

בהתחלה לקחו לבעלי הדירות את הדירות, ואני לא התנגדתי כי לי אין דירה...
לא היינו טורחים להתייחס לעוזר הפרלמנטרי של דב חנין, אילולא המדיניות הרשמית של השר משה כחלון.
חברים, הקול קול דב חנין והידים ידי משה כחלון.

תגובות לכתבה:
ProFund247
04.04.2019 (00:37:31)
Hi, letting you know that http://ProFund-247.com can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://ProFund-247.com Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://ProFund-247.com Have a great day, The Pro Fund 247 Team unsubscribe/remove - http://ProFund-247.com/r.php?url=right-academy.com&id=e147rs
GetaBusinessLoanNow
09.04.2019 (16:50:32)
Hi, letting you know that http://GetaBusinessLoanNow.com can find your business a SBA or private loan for ,000 - 0K Without high credit or collateral. Find Out how much you qualify for by clicking here: http://GetaBusinessLoanNow.com Minimum requirements include your company being established for at least a year and with current gross revenue of at least 120K. Eligibility and funding can be completed in as fast as 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get on various terms. This is a free service from a qualified lender and the approval will be based on the annual revenue of your business. These funds are Non-Restrictive, allowing you to spend the full amount in any way you require including business debt consolidation, hiring, marketing, or Absolutely Any Other expense. If you need fast and easy business funding take a look at these programs now as there is limited availability: http://GetaBusinessLoanNow.com Have a great day, The Get a Business Loan Now Team unsubscribe/remove - http://GetaBusinessLoanNow.com/r.php?url=right-academy.com&id=e146
הוספת תגובה: