ירון ברוק על סובסידיות ממשלתיות: הן רעה חולה שיש לחסלה

img02

תגובות לכתבה:
הוספת תגובה: